Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Pod patronatem Caritas Diecezji Gliwickiej od czterech miesięcy realizowany jest Rządowy Program ASOS 2017,w ramach którego prowadzone są zajęcia komputerowe z zastosowaniem nowych metod dydaktycznych. więcej »

Caritas Diecezji Gliwickiej wsparła darem solidarnościowym - w postaci 10 000 zł - poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców diecezji opolskiej. więcej »

Dnia 9 lipca br. minęło 25 lat od chwili, kiedy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek utworzył Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Zbiórka makulatury w dniach 16-17 czerwca br. zakończyła przed wakacyjną akcje ,,Makulatura to pomoc'', której celem było pozyskanie środków na dożywianie potrzebująch. więcej »

W dniu 10 czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach odbyła się XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem "Ducha mamy sportowego''. więcej »


formy działania « 

Pomoc Caritas przybiera różnorakie formy. Po części udzielana jest w toku działalności poszczególnych ogniw Caritas (centrali diecezjalnej, dekanatów, parafialnych zespołów charytatywnych), po części w ramach wyspecjalizowanych placówek.

podaj rękę swemu bratu...,

"wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili"

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl