Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Caritas Diecezji Gliwickiej wsparła darem solidarnościowym - w postaci 10 000 zł - poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców diecezji opolskiej. więcej »

Dnia 9 lipca br. minęło 25 lat od chwili, kiedy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek utworzył Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Zbiórka makulatury w dniach 16-17 czerwca br. zakończyła przed wakacyjną akcje ,,Makulatura to pomoc'', której celem było pozyskanie środków na dożywianie potrzebująch. więcej »

W dniu 10 czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach odbyła się XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem "Ducha mamy sportowego''. więcej »

Przedstawiciele Caritas diecezjalnej uczestniczyli w zgromadzeniu dyrektorów caritas w Polsce, które odbywało się w Popowie. Podczas konferencji omawiano bieżące sprawy związane z działalnością caritas, jak również planowano przyszłe inicjatywy oraz akcje. więcej »


pomoc zagraniczna « 

Pomoc poszkodowanym w wyniku wojen i klęsk żywiołowych przybiera postać transportów humanitarnych, i przekazów pieniężnych.

pomoc zagraniczna, Racjonalnym dyspono-waniem tych ostatnich zajmują się bratnie organizacje Caritas innych krajów bezpośrednio obecne w rejonie kryzysu.

Gdy środki pochodzą z kwest ogólnokrajowych, organizowaniem pomocy zajmuje się również Caritas Polska.

W chwili, gdy zażegnany zostaje ostry kryzys humanitarny, zebrane środki przeznaczane są na projekty pomocy długofalowej.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl