Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Pod patronatem Caritas Diecezji Gliwickiej od czterech miesięcy realizowany jest Rządowy Program ASOS 2017,w ramach którego prowadzone są zajęcia komputerowe z zastosowaniem nowych metod dydaktycznych. więcej »

Caritas Diecezji Gliwickiej wsparła darem solidarnościowym - w postaci 10 000 zł - poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców diecezji opolskiej. więcej »

Dnia 9 lipca br. minęło 25 lat od chwili, kiedy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek utworzył Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Zbiórka makulatury w dniach 16-17 czerwca br. zakończyła przed wakacyjną akcje ,,Makulatura to pomoc'', której celem było pozyskanie środków na dożywianie potrzebująch. więcej »

W dniu 10 czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach odbyła się XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem "Ducha mamy sportowego''. więcej »


szkolne koła Caritas « 

Dla osób wierzących - miłość bliźniego jest głównym motywem niesienia pomocy ludziom potrzebującym, by mogli oni mimo choroby, cierpienia i ubóstwa żyć godnie.

Miłość jako istota chrześcijaństwa to nie tylko powstrzymywanie się od zła, lecz przede wszystkim obowiązek czynienia dobra każdemu człowiekowi, zwłaszcza człowiekowi potrzebującemu.

występ szkolnego koła Caritas,
Nie jest więc dziełem przypadku, że to Kościół jako pierwszy zakładał sierocińce, szpitale, domy starców, szkoły czy ochronki. On, jako jedyny w czasach prześ-ladowań i deptania ludzkiej godności, bronił człowieka uciskanego, bezbronnego, czy represjonowanego. Tak było od początków Kościoła i tak jest po dzień dzisiejszy.

Kościół jest obecny w świecie i wszystkie jego problemy nie są i nie mogą mu być obce, zwłaszcza jeżeli dotyczą one człowieka. W tę szeroką rozumianą pracę na rzecz człowieka wpisuje się także działalność charytatywna pojmowana jako istotna i ważna funkcja pasterska Kościoła. Potwierdzają to liczne dokumenty Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza dekret o apostolstwie świeckich.

Owa działalność ma na celu zmniejszanie i usuwanie wszelkiego niedostatku z życia osób biednych i potrzebujących oraz powinna być ukierunkowana na ich pełen rozwój osobowy.

członkowie SKC w Centrum Edukacyjnym w Zabrzu, We współczesną działalność charytatywną Kościoła, zwłaszcza Kościoła w Polsce, wpisać należy z pewnością Szkolne Koła Caritas. W obliczu wielorakich wyzwań społecznych, jakie przyniósł ze sobą okres transformacji, organizacja Caritas ma dla ludzi młodych konkretne propozycje współpracy. Ten fakt oraz chrześcijańska motywacja bezinteresownej pomocy bliźniemu tworzą przestrzeń, którą może wypełnić młodzież swoją aktywnością.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl