Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Wystartowała ogólnopolska kampania Caritas Polska - "Kromka Chleba Caritas", w tym roku pod hasłem "Kromka chleba dla sąsiada", której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów. więcej »

Uczestnicy projektu w ramach Programu ASOS 2017 odwiedzili w dniu 22 sierpnia br. w ramach zajęć Stowarzyszenie BARKA w Warmątowicach k/ Strzelec Opolskich. więcej »

Caritas w Polsce po raz dziewiąty prowadzi akcję Tornister Pełen Uśmiechów, dzięki której co roku kilkadziesiąt tysięcy dzieci z mniej zamożnych rodzin otrzymuje wyprawki szkolne. więcej »

Caritas Polska składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim, którzy tak licznie odpowiedzieli na apel o pomoc dla ofiar zeszłotygodniowych nawałnic, które przeszły nad Pomorzem. więcej »

Pod patronatem Caritas Diecezji Gliwickiej od czterech miesięcy realizowany jest Rządowy Program ASOS 2017,w ramach którego prowadzone są zajęcia komputerowe z zastosowaniem nowych metod dydaktycznych. więcej »


sesje wyjazdowe « 

W poniedziałek 22 maja 2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe w ramach projektu ASOS 2017 pod hasłem Seniorzy - Seniorom.

Uczestnicy projektu, którym stan zdrowia pozwala na poruszanie się na dalszych odcinkach, pojechali do Sośnicowic do Domu Pobytu Dziennego Senior -Wigor.

Kierownik ośrodka wraz personelem i podopiecznymi przywitali nas bardzo ciepło i serdecznie.

Na początek przedstawiono nam założenia projektu DPD Senior Wigor a następnie odbył się ciekawy występ przygotowany przez Panie z DPD.

Po zakończeniu oficjalnego powitania wszyscy udaliśmy się na taras, gdzie czekały na nas zastawione stoły, kiełbaski podpiekały się na grillu a akordeon dodawał nastroju i zapraszał do zabawy.

,

Podczas przerwy w biesiadowaniu koordynator projektu ASOS 2017 opowiedział o założeniach projektu, kolejnych etapach realizacji i o tym co robimy podczas prowadzonych zajęć.

Seniorzy wymieniali się wspomnieniami, nawiązały się przyjaźnie i zaproszenia na kolejne wspólne spotkania.

Zabawa była doskonała: dużo radości, dopingu podczas wielu konkursów w których seniorzy uczestniczyli, wspólne śpiewanie.

Na zakończenie zostały wręczone seniorom upominki przygotowane przez podopiecznych DPD Senior Wigor, nasza grupa projektowa również przygotowała się i podarowaliśmy drobne gadżety na pamiątkę spotkania i dobrej zabawy.


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


, W dniu 22 sierpnia br. w ramach zajęć uczestnicy projektu odwiedzili Stowarzy-szenie BARKA w Warmątowicach k/ Strzelec Opolskich.

Wszyscy zostali przyjęci bardzo serdecznie przez ks. Józefa Krawca, który od początku tworzył Domy Barka i jest dużym oparciem dla jego mieszkańców.

Seniorzy zapoznali z się z historią oraz zasadami funkcjonowania trzech Domów; w których mieszkają mężczyźni, kobiety, dzieci oraz rodziny, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, wyżywienia oraz podstawowych dóbr.

Mieszkańcami domów są również osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym: bezdomni, byli więźniowie zakładów karnych, osoby długotrwale bezrobotne, osoby uzależnione od alkoholu.

W miłej atmosferze uczestnicy projektu zaprezentowali swoje działania w dziedzinie Programu ASOS 2017, wykorzystując techniki, z którymi zapoznali się podczas zajęć z nowych metod dydaktycznych, a następnie zostali zaproszeni przez gospodarzy do obejrzenia Domu i zapoznania się z warunkami w jakich mieszkają.

Druga część spotkania miała miejsce w kolejnym Domu Barki, gdzie wraz z mieszkańcami nasi Seniorzy biesiadowali przy ognisku, opowiadając o swoim miejscu zamieszkania, doświadczeniach życiowych, wymieniając się nawzajem różnymi wspomnieniami. Serdeczność, gościnność mieszkańców Barka stworzyła bardzo miły klimat podczas spotkania.

,

Następnie Seniory udali się do kolejnego Domu, gdzie zapoznali się z budową nowych mieszkań dla podopiecznych Barki.

Podczas wizyty seniorzy robili zdjęcia/dokumentację aparatami fotograficznymi zakupionymi w ramach Projektu ASOS 2017.

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl