104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

//104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem katolickim, dnia 14 stycznia, w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, będziemy obchodzili 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Z tej okazji papież Franciszek wystosował Orędzie zatytułowane: Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców.

Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem… […] „nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”…

„przyjęcie” oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia…

„chronić” wyraża się w całej serii działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego…

„promować” to przede wszystkim starać się, aby wszyscy migranci i uchodźcy, jak i społeczności, które ich przyjmują, byli w stanie realizować się jako osoby we wszystkich wymiarach stanowiących człowieczeństwo…

„integrować” należy do poziomu szansy ubogacania międzykulturowego zrodzonego przez obecność imigrantów i uchodźców…

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest dobrą okazją, abyśmy pamiętali w modlitwie o Polakach na emigracji.

Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Tym ostatnim możemy również pomóc materialnie włączając się w program Rodzina Rodzinie.

[fot. Caritas International]

Autor: | 2018-01-19T10:32:18+00:00 12 stycznia 2018|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego