Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

/Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Biuro Aktywizacji Bezrobotnych 2017-10-02T19:48:28+01:00

Działalność biura skierowana jest do osób poszukujących pracy, a w szczególności do tych którzy mają problemy z poruszaniem się na lokalnym rynku pracy.

Podejmujemy działania długofalowe mające na celu uczynienie z bezrobotnych osoby aktywnie rozwiązujące swoje problemy. Staramy się wspierać ich w pokonywaniu poczucia bezradności.

W swojej pracy praktykujemy metodę towarzyszenia opartą na zasadzie dobrowolności. Zakłada ona poświęcenie każdej osobie tyle czasu, ile ona potrzebuje, aby na nowo mogła:

 • odzyskać zaufanie w swoje możliwości
 • nawiązać relację z innymi
 • stworzyć swój własny projekt zawodowy
 • otworzyć się na przyszłość i włączyć w życie społeczne

W ramach naszej działalności oferujemy:

 • indywidualne spotkania z osobą poszukującą pracy
 • naukę redagowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą
 • dostęp do prasowych oraz internetowych ofert pracy

Dla osób poszukujących pracy są do dyspozycji również:

 • telefon
 • komputer z dostępem do internetu
 • kserokopiarka

 • prasa lokalna

Osobie bezrobotnej w jej procesie poszukiwania pracy towarzyszy tzw. Akompaniator, stwarzając atmosferę życzliwości i zaufania. BAB jest uzupełnieniem działań Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Biuro Aktywizacji Zawodowej
Caritas Diecezji Gliwickiej

 • ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice
 • 032 331 43 30
 • czynne: 9.00 – 11.00

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego