Darczyńca

Darczyńca 2017-11-14T11:13:18+02:00

„Jednak dobrze zapamiętajmy, że wyrzucane jedzenie jest jakby skradzionym ze stołu ubogich, głodnych!
Zachęcam wszystkich do zastanowienia się nad problemem utraty i marnowania żywności, aby znaleźć drogi i sposoby, które podejmując poważnie tę problematykę byłyby nośnikami solidarności i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi”

Po zakończeniu programu PEAD, który był związany z żywnościową pomocą unijną dla osób potrzebujących, Caritas rozpoczęła realizację autorskiego programu ,,DARCZYŃCA’’. Polega on na nieodpłatnym przekazywaniu osobom ubogim pełnowartościowych i zdatnych do spożycia produktów spożywczych wycofanych z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie).

Celem programu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych osobom cierpiącym z powodu ubóstwa. Osoby te otrzymują nieodpłatnie przekazywaną za pośrednictwem sklepów żywność. Natomiast celem pośrednim programu jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania lub odstępowania. Partnerem programu Darczyńca jest sieć sklepów ALDI.

Caritas Diecezji Gliwickiej w 2016 roku przekazała darowizny osobom indywidualnym oraz instytucjom, które pomagają potrzebującym.

Program swoim działaniem objął:

 • chorych i niepełnosprawnych

 • samotnych, bezdomnych i bezrobotnych

 • rodziny wielodzietne i wymagające wsparcia w trudnych sytuacjach przejściowych

 • rodziny niewydolne wychowawczo
 • wszystkie osoby, które wymagają wsparcia, a zgłoszą się po pomoc do Caritas

0 ton
art. spożywczych
0 mln
w darowiznach

W okresie wakacji oraz ferii zimowych wspieraliśmy ośrodki prowadzące wypoczynek dla najmłodszych z naszej diecezji.

Pomoc uzyskały również placówki zgłaszające się z prośbą o wsparcie, do których należy zaliczyć:

 • domy pomocy społecznej

 • warsztaty terapii zajęciowej

 • świetlice środowiskowe
 • ośrodki prowadzące terapie z osobami uzależnionymi

 • przedszkola i szkoły

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy dziennego pobytu dla seniorów

 • fundacje działające na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy

 • Parafialne Zespoły Caritas

Za wszelkie wsparcie i pomoc w działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących wszystkim Instytucjom, Darczyńcom, Sponsorom, Osobom indywidualnym, którzy pomagali nam w roku 2016 składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim wrażliwym okazującym pomoc życzymy wielu sukcesów zawodowych i zapraszamy do współpracy na dalsze lata.

Dyrekcja i pracownicy Caritas Diecezji Gliwickiej

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego