Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 2020-02-28T09:38:37+02:00

Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu audytu naszej strony internetowej, stwierdzony został brak zgodności ze standardem WCAG 2.1, który wymagany jest w jednostkach z udziałem pieniędzy publicznych, dlatego podjęliśmy prace mające na celu uzyskanie pełnej zgodności naszych stron. Jest to proces, który zakończy się 1 czerwca 2020 roku.

Priorytetem Caritas Diecezji Gliwickiej jest, aby nasze usługi oraz wszelkie informacje były jak najbardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych; dlatego jesteśmy bardzo zaangażowani w prace przygotowawcze.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego