Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej

Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej 2019-04-18T12:46:13+02:00

Placówka powstała 23 października 2008 r., mieści się w Zabrzu przy ul. Wolności 586 w dawnym budynku Urzędu Celnego. Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” jest ośrodkiem przeznaczonym dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Służy wsparciem rodzinie i naszym podopiecznym. W ramach pobytu można skorzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego oraz zajęć świetlicowych.

Prowadzimy

  • świetlicę dla seniorów, w ramach której działają: gabinet rehabilitacyjny, kawiarenka i sala gospodarstwa domowego

  • Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną św. Jadwigi dla dzieci i młodzieży czynną w okresie szkolnym w środę (15.00-19.00) i w sobotę (9.00-14.00)

  • Żłobek „Dzieciątka Jezus” w Zabrzu-Zaborzu

  • Żłobek „Misiowa Kraina” w Zabrzu-Mikulczycach

  • 11 jadłodalni na terenie Zabrza i Bytomia

  • kuchnię  gotującą i rozwożącą posiłki do osób starszych, niepełnosprawnych, maluchów w żłobkach oraz dzieci i młodzieży w szkołach

Kaplica Bożego Miłosierdzia

W 2013 r. Biskup Jan Kopiec dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia Kaplicy Bożego Miłosierdzia mieszczącej się naszym Domu przy ul. Wolności 586 w Zabrzu. W każdy piątek o 9.00 odprawiana jest Msza św., o 12.00 Anioł Pański, a o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

0
Jadłodalni
0
Posiłków dziennie
0
Dzieci w żłobkach
0
Seniorów na świetlicy

Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego