Loading...

Dzielenie się chlebem

//Dzielenie się chlebem

Piosenka pt. „Jak dobrze mieć sąsiada…” co prawda dalej jest aktualna, ale niestety bardzo często się dzisiaj zdarza, że nie znamy naszych sąsiadów; nawet tych mieszkających obok nas. Nie mówiąc już o tych, którzy z racji wieku lub choroby wcale nie opuszczają mieszkania.

Wychodząc na przeciw tym i podobnym rozterkom oraz problemom współczesności – w ramach trwającej kampanii „Kromka Chleba dla sąsiada” – wolontariusze Caritas diecezjalnej rozdawali przechodniom bochenki chleba, aby ci z kolei podzielili się nimi ze swoimi najbliższymi sąsiadami.

Celem akcji było przede wszystkim budzenie w ludziach świadomości i wrażliwości na potrzebę dzielenia się dobrem z innymi, szczególnie z sąsiadami.

Autor: | 2018-09-25T08:10:16+00:00 25 września 2018|Akcje|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego