Dzieliliśmy się chlebem

Cyprian Kamil Norwid pisał na emigracji: ,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Dla darów nieba, Tęskno mi, Panie…’’

Idąc za natchnieniem wieszcza – pracownicy i wolontariusze gliwickiej Caritas w ramach kampanii ,,Kromka chleba dla Sąsiada’’ dzielili się chlebem z przechodniami.

Akcja miała na celu m.in. uwrażliwiać ludzi w niesieniu pomocy innym i budzenia szacunku dla chleba i nie marnowania żywności.

Autor: | 2019-09-18T11:09:15+02:00 18 września 2019|Akcje, Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego