Dzień chorego

Dzień chorego 2017-09-26T10:25:50+02:00

Co roku 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Chorego. Św. Jan Paweł II, ustanawiając Ten Dzień, pragnął okazać szczególną miłość i troskę Kościoła o chorych, pielęgnowanych w szpitalach, hospicjach lub domach rodzinnych. Chorzy, niepełnosprawni i seniorzy są uprzywilejowaną cząstką Kościoła.

Pomagajmy chorym!

Ci, którzy są blisko chorych wiedzą, że potrzebują oni nie tylko pomocy medycznej i rozmaitych posług dla zaspokojenia potrzeb fizycznych. Chorzy potrzebują czegoś więcej: potrzebują wsparcia psychicznego i duchowego. W trudnych chwilach zmagania się z chorobą z pewnością pomaga wiara oraz sakramenty. Nie bójmy się zatem proponować chorym sakramentu pokuty i pojednania. Pomóżmy im, by mogli jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą. Rozmawiajmy o wierze. Dzielmy się z nimi nadzieją, która nie pochodzi od nas, lecz od Chrystusa. Wspólnie z nimi się módlmy, wiedząc, że w niektórych sytuacjach właśnie modlitwa jest jedyną i najskuteczniejszą formą pomocy.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego