O nas – historia, misja, cele

O nas – historia, misja, cele 2017-10-18T17:31:31+02:00

św. Jadwiga Śląska i św. Brat Albert

„Powinno się być dobrym jak chleb,
jak chleb, który leży na stole,
z którego każdy może kęs ukroić
i nakarmić się jeśli jest głodny…”

Misja

Caritas jest organizacją NON PROFIT, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych. Funkcjonuje na terenie 18 dekanatów, które obejmują 154 parafie. Każdy dekanat ma swojego Duszpasterza Caritas.

Cele

  • szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia

  • formacja duchowa i praktyczna pracowników oraz wolontariuszy

  • pomoc osobom starszym i chorym w parafiach

  • pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją

  • uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych

  • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof

  • tworzenie świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

  • pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi

  • organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących

  • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin

Historia

   25 marca 1992

 

Papież Jan Paweł II ustanowił bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” nowe struktury administracji kościelnej w Polsce. Między innymi erygował diecezję gliwicką, której terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji – opolskiej i katowickiej.

   l0 lipca 1992

 

Biskup Jan Wieczorek powołał do działania charytatywnego Caritas Diecezji Gliwickiej.

   3 stycznia 2006

 

Caritas Diecezji Gliwickiej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809 jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Święta patronalne

   17 czerwca

 

Liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta

   16 października

 

Liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego