Loading...

Konferencja ASOS 2018

//Konferencja ASOS 2018

Caritas Diecezji Gliwickiej od marca do grudnia br. realizuje II edycję Rządowego Programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych – ASOS 2018.

Program rozpoczął się już marcu spotkaniami rekrutacyjnymi, a w ostatnim czasie miała miejsce konferencja inaugurująca, podczas której uczestnikom przedstawiono ramy programowe i założenia merytoryczne. Zadanie projektu brzmi:

„Senior – aktywny obywatel”.

Jego celem jest włączenie się osób 60+ w życie społeczności lokalnej m.in. poprzez:

  • uczestniczenie w zajęciach z zakresu edukacji prozdrowotnej i rehabilitacji ruchowej,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań plastycznych i artystycznych,
  • integrację wewnątrz i międzypokoleniową,
  • zaangażowanie w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie też przygotowanie dwóch publikacji z zakresu historii oraz edukacji zdrowotnej, która pozwoli ocalić od zapomnienia; to o czym warto pamiętać, a zarazem pozwoli podzielić się doświadczeniem starszych z młodszym pokoleniem.

U progu nowej edycji Programu ASOS 2018, wszystkim uczestnikom życzymy dobrego samopoczucia, wytrwałości oraz wielu pozytywnych wrażeń w nabywaniu nowych umiejętności, które niewątpliwie wpisują się w znane powiedzenie, że „na naukę nigdy nie jest za późno”. Powodzenia!

Autor: | 2018-04-06T18:25:32+00:00 06 kwietnia 2018|ASOS 2018|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego