Loading...

Pomagamy i już…

Trwająca obecnie sytuacja kryzysowa związana z zagrożeniem epidemicznym wymusiła niestety na Caritas diecezjalnej liczne ograniczenia związane m.in. z zawieszeniem działalności wielu placówek i programów pomocowych. Powyższe działania podyktowane były przede wszystkim zdrowiem i bezpieczeństwem – zarówno beneficjentów, jak i pracowników oraz wolontariuszy Caritas.

Niemniej jednak w obecnej trudnej sytuacji, wychodząc na przeciw potrzebom osób najbardziej potrzebujących; takie placówki jak „kuchnia na kółkach” działająca pod egidą Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu, która nieprzerwanie dostarcza obiady bezpośrednio do mieszkań osób starszych i niepełnosprawnych (ok. 160 osób).

Otwarte są także jadłodajnie dla osób ubogich w Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach. W przygotowaniu oraz dystrybucji posiłków zostały wdrożone wszelkie procedury i środki bezpieczeństwa, a posiłki wydawane są na wynos w opakowaniach jednorazowych.

Codziennie też przygotowujemy i dostarczamy wyżywienie  (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolację, napoje) do 22 osób objętych kwarantanną zbiorową w Zabrzu, która docelowo będzie mogła przyjąć i wyżywić 160 osób.

Wszystkim pracownikom i wolontariuszom Caritas za wszelkie zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi – serdecznie dziękujemy.

Autor: | 2020-03-18T09:15:42+02:00 18 marca 2020|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego