Pomoc postpenitencjalna

Z radością informujemy, że dnia 21 marca 2019 Caritas Diecezji Gliwickiej podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższym.

Jednocześnie Caritas Diecezji Gliwickiej wraz z Fundacją „Zacisze Grażyny”, z którą współpracuje w ramach realizacji projektu – dołączyły do sieci ośrodków pomocy zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Z pomocy w ramach projektu mogą skorzystać osoby pozbawione wolności (korespondencyjnie), zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych (przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy) oraz osobom im najbliższym (przez okres 3 pierwszych miesięcy od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy).

W ramach zawartej umowy Caritas świadczy następujące rodzaje wsparcia:

 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia;
 • Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 • Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 • Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
 • Finansowanie bonów żywnościowych;
 • Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Pomoc i doradztwo udzielane są w ramach dwóch Ośrodków Readaptacji Społecznej zlokalizowanych na terenie Diecezji:

1. Caritas Diecezji Gliwickiej, ul.Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice,
w dniach: poniedziałek, środa w godzinach od 9:00 do 17:00

2. Fundacja Zacisze Grażyny, ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze,
w dniach: wtorek, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00

W celu otrzymania wsparcia można kontaktować się zarówno mailowo:  fundusz.postpenitencjarny@gmail.com jak i telefonicznie w godzinach pracy ośrodków pod nr telefonu:

 • Caritas Gliwice +48 665 554 661
 • Fundacja Zacisze +48 665 554 662

Listę wszystkich Ośrodków Pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znaleźć można pod linkiem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Autor: | 2019-09-20T10:25:10+02:00 25 kwietnia 2019|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego