Program „CIBUS”

Program „CIBUS” 2019-05-22T11:10:58+02:00

Od stycznia br. Caritas Diecezji Gliwickiej realizuje program CIBUS (z j. łać. żywność), który ma na celu wsparcie osób potrzebujących w postaci paczek i produktów żywnościowych.

Obiorcami programu są przede wszystkim Parafialne Zespoły Caritas, stowarzyszenia, fundacje i placówki oświatowe.

Miesięcznie jest przygotowywanych ok. 1000 paczek.

Obecnie trwający program – zastąpił dotychczasowego: „Darczyńcę”.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego