Loading...

ASOS

ASOS 2018-04-06T18:06:58+02:00

Caritas Diecezji Gliwickiej od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje Rządowy Program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.

Program rozpocznie się konferencją otwierającą w dniu 16 marca 2017, a zakończy podsumowującą w dniu 15 grudnia 2017 r.

Zadanie: „Moje/nasze Gliwice ocalić od zapomnienia”

Celem projektu jest włączenie seniorów w życie lokalne.

Osoby w wieku 60+, które wykazały chęć udziału w projekcie będą miały możliwość stworzenia w ramach programu ASOS 2017 publikacji z zakresu edukacji oraz zmian społecznych, które dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednocześnie projekt zakłada udział seniorów w warsztatach z aktywnych form dydaktycznych, wykładach interaktywnych, zajęciach przy komputerze, prezentacjach. Projekt obejmuje również tworzenie dokumentacji z ciekawych miejsc w Gliwicach, które zostawiły wspomnienia z dzieciństwa. Projekt będzie powstawał pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zawodowym.

Głównymi formami aktywności będą: spisywanie wspomnień, wykonywanie fotografii z zakładów pracy, wspomnienia z dzieciństwa i własnego podwórka. Ponadto seniorzy sięgną pamięcią do szkolnych ławek, przypominając sobie najlepszych kolegów i koleżanki oraz nie zawsze wyrozumiałych nauczycieli. Wszystkie te wspomnienia tworzyć będą długą nić sympatii i wzruszeń.

W trakcie warsztatów komputerowych oraz prezentacji z rzutnika seniorzy zapoznają się z technikami obróbki materiału, którym dysponują, a który będą wykorzystywać do publikacji.

Zajęcia z metod dydaktycznych przygotują uczestników do przewidzianej przez projekt prezentacji przed uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na spotkaniu z młodzieżą oraz przed swoimi rówieśnikami z Domu Dziennego Pobytu.

Aktualności ASOS

Spotkanie uczestników ASOS 2017

Autor: | 19 stycznia 2018|Categories: ASOS 2017|

W dniu 15 stycznia w Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach Łabędach odbyło się noworoczne spotkanie - po zakończeniu projektu ASOS 2017. Podczas spotkania miała miejsce uroczysta prezentacja książki "Moje/Nasze  Gliwice – ocalić od zapomnienia". Książka jest efektem dziesięciomiesięcznej pracy Seniorów 60+, którzy uczestniczyli w  [...]

Zakończenie ASOS 2017

Autor: | 05 stycznia 2018|Categories: ASOS 2017|

W dniu 28 grudnia 2017 r. w Centrum Kulturalno-Sportowym w Gliwicach Łabędach odbyła się konferencja podsumowująca i kończąca Program Rządowy na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2017), który nosił nazwę Moje/Nasze Gliwice ocalić od zapomnienia. Przez ostatnich kilka miesięcy ponad trzydzieści osób w [...]

Opłatek ASOS

Autor: | 15 grudnia 2017|Categories: ASOS 2017|

Ostatnie spotkanie Seniorów i trenerów w ramach prowadzonego Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2017. Wyjątkowe przedświąteczne spotkanie, łamanie się opłatkiem i dużo serdeczności, życzeń zdrowia, radości na kolejny rok 2018. Nie zbrakło  wśród smakowitych potraw również świątecznego makownika i [...]

ASOS w Barce

Autor: | 07 września 2017|Categories: Akcje, ASOS 2017|

Uczestnicy projektu w ramach Programu ASOS 2017 odwiedzili w dniu 22 sierpnia br. w ramach zajęć Stowarzyszenie BARKA w Warmątowicach k/ Strzelec Opolskich. Wszyscy zostali przyjęci bardzo serdecznie przez ks. Józefa Krawca, który od początku tworzył Domy Barka i jest dużym oparciem dla [...]

Zajęcia komputerowe – program ASOS

Autor: | 25 lipca 2017|Categories: Akcje, ASOS 2017|

Pod patronatem Caritas Diecezji Gliwickiej od czterech miesięcy realizowany jest Rządowy Program ASOS 2017, w ramach którego prowadzone są zajęcia komputerowe z zastosowaniem nowych metod dydaktycznych. Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia - specjalisty w obszarze IT - seniorzy mają możliwość nie tylko poznawać komputer [...]

Seniorzy seniorom – zajęcia wyjazdowe ASOS

Autor: | 23 maja 2017|Categories: Akcje, ASOS 2017|

W poniedziałek 22 maja 2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe w ramach projektu ASOS 2017 pod hasłem Seniorzy - Seniorom. Uczestnicy projektu, którym stan zdrowia pozwala na poruszanie się na dalszych odcinkach, pojechali do Sośnicowic do Domu Pobytu Dziennego Senior -Wigor. Kierownik ośrodka wraz [...]

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego