Przedostatni dzwonek

W związku z epidemią koronawirusa ważną informacją jest to, że złożenie rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje w tym roku nałożenia kary na podatnika (nie zostanie on ukarany grzywną lub mandatem za opóźnienie).

Obecnie też wiadomo, że osoby, które do 1 czerwca 2020 r. (czyli po 30 kwietnia br.) zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 r. – nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę.

Niemniej jednak, zachęcamy wszystkich do rozliczeń do 30 kwietnia br., aby w maju mieć „święty spokój”.

Przekazując 1% należnego podatku Caritas Diecezji Gliwickiej pomagacie Państwo najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej diecezji: wielodzietnym niezamożnym rodzinom, zaniedbanym środowiskowo dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, seniorom i chorym.

Aby to uczynić bez wychodzenia z domu, zachęcamy do skorzystania z programu do rozliczeń PIT, który znajduje się powyżej.

Za przekazanie 1% – serdecznie dziękujemy!

Autor: | 2020-04-28T10:27:26+02:00 28 kwietnia 2020|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego