Radosny Autobus

//Radosny Autobus

Taki właśnie nosił tytuł wniosek złożony do PFRON-u z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na zabrzańskie WTZ-ty.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. I tak w minionym czasie ks. Rudolf Badura dyrektor gliwickiej Caritas poświęcił i symbolicznie „przekazał” kluczyki do nowego autobusu.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki dotacji z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który był prowadzony przez Śląski Oddział PFRON w Katowicach. Program koordynował Urząd Miejski w Zabrzu. Natomiast koszt zakupu autobusu w 65% – pochodził ze środków PFRON, a w 35% – jako wkład własny – ze środków Caritas Diecezji Gliwickiej.

Autobus, który jednorazowo może przewieźć 16 pasażerów; będzie służył do transportu osób niepełnosprawnych. Osoby te od poniedziałku do piątku uczestniczą w zajęciach prowadzonych na zabrzańskich warsztatach terapii zajęciowej. Autobus jest również dostosowany do przewozu dwóch wózków inwalidzkich.

Caritas Diecezji Gliwickiej wyraża wdzięczność Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach za wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz Caritas Diecezji Gliwickiej.

Dodajmy, że ta niecodzienna uroczystość była połączona z tradycyjnym śniadaniem wielkanocnym, podczas którego nie zabrakło wzajemnych życzeń, smacznych potraw, dobrego apetytu i radosnej atmosfery. A dopełnieniem wszystkiego była radość z otrzymanych upominków od zajączka.

Autor: | 2018-04-12T08:27:13+00:00 12 kwietnia 2018|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego