Siedziba Caritas

Siedziba Caritas 2018-06-04T09:56:44+02:00

Budynek, w którym mieści się tzw. Centrala Caritas, to dawna ruina miejska. Dzięki inicjatywie ks. infułata Konrada Kołodzieja, obecnie emerytowanego proboszcza Parafii Katedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, został zrewitalizowany na cele społeczne. Rozpoczęte w 2004 roku działania remontowe zakończyły się w 2006 roku. Wtedy została podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby Caritas Diecezji Gliwickiej z Kurii do budynku przy ul. Ziemowita 2 w Gliwicach.

W nowym miejscu rozpoczęto realizację trzech projektów:

  • biura działającego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych (BAB)
  • jadłodajni, która jako działanie zlecone w drodze przetargu przez gliwickie władze samorządowe służyła dożywianiu osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  • świetlicy dla dzieci w okresie październik-czerwiec

Podstawowym zadaniem Centrali jest koordynacja działań w obszarze charytatywnym na terenie diecezji gliwickiej, począwszy od placówek prowadzonych przez Caritas, przez prowadzenie akcji diecezjalnych i ogólnopolskich, a na wolontariacie parafialnym i szkolnym skończywszy.

Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego