Spiżarnia Caritas

Spiżarnia Caritas 2018-07-18T12:19:52+02:00


2 października 2017 ruszył w Caritas gliwickiej nowy projekt: ,,Spiżarnia Caritas’’. Celem projektu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych osobom cierpiącym z powodu ubóstwa lub głodu.

Pomoc będzie polegała na nieodpłatnym przekazywaniu za pośrednictwem Caritas produktów żywnościowych wycofanych z obrotu przez sklepy (w tym sklepy wielkopowierzchniowe) osobom potrzebującym.

Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania lub odstępowania. Projekt ma charakter praktyczny i edukacyjny, kieruje się ideą walki z marnowaniem żywności;  poza tym jest zgodny z senackim projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Partnerem projektu będą sklepy

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego