Świetlica dla seniorów – Dom Dziennego Pobytu „Rodzina”

Świetlica dla seniorów – Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” 2017-09-26T20:34:18+02:00

Świetlica dla seniorów mieści się w budynku Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” w Zabrzu. Uczęszczają do niej seniorzy i osoby niepełnosprawne, które w ramach pobytu mogą skorzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego oraz zajęć świetlicowych. Zajęcia te mają bardzo dobry wpływ na samopoczucie i kondycję naszych podopiecznych.

Do dyspozycji uczestników są:

  • gabinet rehabilitacyjny (z możliwością skorzystania z fachowej pomocy rehabilitantki oraz masaż i ćwiczenia)

  • kawiarenka terapeutyczna, a w niej możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie, obejrzenia ciekawych filmów popularnonaukowych; uczestnicy swoje zainteresowania mogą realizować w różnych kółkach

  • salę gospodarstwa domowego, gdzie każdy może wykazać się zdolnościami kulinarnymi, jak również skorzystać z pomysłów kulinarnych innych uczestników

Nasz ośrodek

  • umożliwia odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych i niepełnosprawnych

  • w czasie pobytu pozwala skorzystać z poczęstunku w ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego

  • proponuje udział w ćwiczeniach fizycznych polepszających kondycję i ogólne samopoczucie

  • pozwala na kontakty społeczne i udział w aktywnych formach wypoczynku

  • umożliwia udział w terapii zajęciowej, która ma na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności manualnych

  • zapewnia udział w imprezach kulturalno-towarzyskich, organizowanych przez placówkę

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego