Loading...

Szukasz pomocy?

Szukasz pomocy? 2017-09-29T11:29:34+02:00

Komu pomagamy?

 • osobom niepełnosprawnym

 • osobom schorowanym, niedołężnym i opuszczonym

 • dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej

 • rodzinom wielodzietnym

 • seniorom, emerytom i rencistom

 • biednym i potrzebującym

 • głodnym i niedożywionym

 • bezdomnym i bezrobotnym

 • emigrantom i uchodźcom

Jak pomagamy?

 • w ramach działalności naszych Placówek – ich opis znajdziesz na naszej stronie

 • w ramach Caritas Parafii – nie wahaj się, przyjdź po pomoc do swojej parafii!

 • w ramach Szkolnych Kół Caritas, które angażują młodych ludzi w pracę na rzecz osób potrzebujących

 • poprzez działalność stałej formacji Pracowników i Wolontariuszy

 • wszystkich naszych Podopiecznych otaczamy modlitwą, zachęcamy do udziału w Tygodniu Miłosierdzia, szkoleniach, rekolekcjach, pielgrzymkach i dniach skupienia

 • przez stałą formację pracowników i wolontariuszy

Formy pomocy

 • prowadzenie jadłodalni dla ubogich

 • dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach

 • wypożyczalnie sprzętu rehablitacyjnego

 • zabiegi w gabinetach rehabilitacyjnych

 • opieka pięgniarska, paliatywna i usługi opiekuńcze

 • prowadzenie żłobków i świetlic środowiskowych

 • coroczne wyjazdy dzieci na wypoczynek

 • dofinansowanie kosztownych operacji

 • pomoc zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw

 • aktywizacja osób bezrobotnych

Szukasz pomocy? – napisz!


Inforumujemy, że przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Caritas Diecezji Gliwicekijz siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 2, mail: caritas(at)kuria.gliwice.pl. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą Polityką prywatności

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego