Tydzień Miłosierdzia

W niedzielę, 28 kwietnia rozpoczynają się w Polsce obchody 75. Tygodnia Miłosierdzia, które potrwają do 5 maja br.

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia odbywać się będzie pod hasłem:

MIŁOSIERNI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ

Spotkania, modlitwy i konkretne działania na rzecz potrzebujących inicjowane w tym czasie – mają też uwrażliwiać na potrzebę bez interesownego, bo wypływającego z miłości – niesienia pomocy innym.

Obchody Tygodnia Miłosierdzia są również okazją do głębszej refleksji na temat dobra czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Autor: | 2019-05-06T07:13:17+02:00 25 kwietnia 2019|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego