Tydzień Miłosierdzia

Tydzień Miłosierdzia 2019-04-25T11:49:32+02:00

Bądź dobry jak chleb

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w Polsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Wcześniej obchodzony był w pierwszym tygodniu października. W przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne.

Celem zainicjowanego w 1937 r. przez Caritas Polska Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. „Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia”.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego