VII Dzień Papieski

Uczestnicy WTZ Caritas z Gliwic i Zabrza wzięli udział w VII Dniu Papieskim, którego organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych nr 39 im. Marii Montessori oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

Tematem tegorocznego konkursu były: „Pielgrzymki apostolskie św. Jana Pawła II po Europie”.

Rywalizujące ze sobą drużyny zaprezentowały się w konkursie:

  • plastycznym,
  • multimedialnym,
  • i aktorskim.

Uczestnicy z zabrzańskich WTZ-tów wylosowali i przygotowali prezentację o pielgrzymce Jana Pawła II do Chorwacji, natomiast z gliwickich – do Wielkiej Brytanii.

Obchodzony „Dzień Papieski” pozwolił wszystkim uczestnikom na przybliżenie miejsc, które przez lata pontyfikatu św. Jana Pawła II zostały odwiedzone w Europie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dedykujemy słowa, które stanowiły motto tegorocznego konkursu:

Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie.

Jan Paweł II

Autor: | 2018-11-09T16:00:36+02:00 09 listopada 2018|WTZ Gliwice, WTZ Zabrze|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego