Loading...

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach 2017-12-21T15:32:51+02:00

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gliwicach funkcjonują od stycznia 2001 roku. Swoją działalność kierują do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat i posiadają umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Placówka jest czynna w godzinach 7.00 – 15.00. Naszym 55 uczestnikom proponujemy rehabilitację poprzez terapię zajęciową w 10 pracowniach.

Pracownie

 • gospodarstwa domowego
 • hafciarska

 • krawiecka

 • komputerowa

 • stolarska

 • obróbki szkła

 • plastyczna

 • rękodzieła artystycznego

 • introligatorska

 • muzyczno-teatralna

Działają również punkty aktywizacji zawodowej: Radio „Kropka” i Biuro Uczestnika.

W pracowniach tych powstają piękne rękodzieła, które niejednego już zachwyciły. Artystyczne treści powstałych prac często nawiązują do zwyczajów powszechnie przeżywanych świąt i nie tylko.

Prace są sprzedawane na różnych kiermaszach i aukcjach. Stanowią ozdobę wielu wystaw i konkursów plastycznych, w których bierzemy udział. Należy przyznać, że powstałe prace cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Środki pozyskane ze sprzedaży prac przeznaczane są na rehabilitację społeczną naszych podopiecznych.

Formy rehabilitacji

Ważnym elementem rehabilitacji społecznej jest systematyczny kontakt uczestnika z psychologiem. Nasi podopieczni mają możliwość udziału zarówno w indywidualnych jak i grupowych formach zajęć pod kierunkiem psychologa.

Rehabilitacja zawodowa prowadzona w naszej placówce ma na celu wprowadzenie naszych podopiecznych na otwarty bądź chroniony rynek pracy.

Dokonuje się to m.in. przez przybliżanie różnych form zatrudnienia. Następnie dzięki doradcy zawodowemu nasi niepełnosprawni w miarę swoich możliwości uczestniczą w różnych praktykach zawodowych poza placówką.

Cieszy fakt, że na przestrzeni ostatnich lat z naszej placówki udało się skierować ponad dwadzieścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

Poza rehabilitacją społeczną i zawodową Warsztaty oferują swym podopiecznym wszechstronną i specjalistyczną rehabilitację ruchową. Jest ona prowadzona pod kierunkiem wykwalifikowanego rehabilitanta w ramach indywidualnych i grupowych zajęć ruchowych.

Ponadto nasi podopieczni regularnie uczestniczą w zawodach i olimpiadach sportowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Zmagania sportowe są jedną z najbardziej cenionych przez uczestników form rehabilitacji ruchowej.

Uczestnicy poza tradycyjnymi formami terapii mają również możliwość korzystania z:

 • muzykoterapii
 • choreoterapii
 • zajęć komputerowych
 • doradztwa zawodowego

Nasza placówka efektywnie współpracuje ze społecznością lokalną. Współpraca ta przejawia się między innymi poprzez imprezy integracyjne. Tego typu spotkania stwarzają możliwość prezentacji prac wykonanych przez uczestników.

Formą szeroko rozumianej rehabilitacji i integracji społecznej są wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatów. Wyjazdy te często są tematyczne i przybliżają uczestnikom różne dziedziny wiedzy o otaczającym ich świecie. Poza wyjazdami turystycznymi Warsztaty organizują również wycieczki edukacyjne.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Gliwickiej

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego