Loading...

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu 2017-12-21T15:30:23+02:00

Podstawowym zadaniem warsztatów jest realizowanie dwóch form rehabilitacji: społecznej i zawodowej. Poprzez nasze działania, dążymy do ogólnego usprawniania, rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, rozwój psychofizycznych sprawności oraz rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy oraz usamodzielnienie. W warsztacie funkcjonuje 9 pracowni:

 • hafciarska

 • umiejętności społecznych

 • plastyczno-introligatorska

 • rzemiosła artystycznego

 • ceramiki

 • tkacko-krawiecka

 • stolarska

 • ogrodnicza

 • gospodarstwa domowego

Zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Kadrę warsztatu stanowi grupa specjalistów w zakresie:

 • terapii zajęciowej

 • oligofrenopedagogiki

 • doradztwa zawodowego

 • fizjoterapii

Placówka istnieje od grudnia 2002 roku. Obecnie z terapii korzysta 50 uczestników. Podczas zajęć w poszczególnych pracowniach uczestnicy wykonują prace związane z profilem danej pracowni. Podopieczni uczą się tutaj podstawowych cech przydatnych w pracy jak też w życiu społecznym:

 • punktualności

 • obowiązkowości

 • systematyczności

 • dyscypliny pracy

 • dbania o bezpieczeństwo własne i innych

W warsztacie prowadzona jest wszechstronna rehabilitacja ruchowa. Dużym  zainteresowaniem cieszą się zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia teatralne

 • muzykoterapia

 • dogoterapia

 • hipoterapia

 • zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • zajęcia prowadzone Metodą Paula Dennisona

Prężnie działa także drużyna piłkarska oraz grupa cheerleaderek.

Uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, oraz która posiada orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Osoby chętne do uczestnictwa w terapii zajęciowej serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki, poznania codziennej pracy, a także omówienia warunków przyjęcia oraz złożenie podania o przyjęcie wraz z kserokopią orzeczenie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Każdy uczestnik bierze udział w szeroko rozwiniętej rehabilitacji zawodowej poprzez udział w zajęciach zawodoznawczych, praktykach zawodowych oraz szkoleniach. Placówka bierze aktywny udział w spartakiadach, zawodach sportowych, konkursach, przeglądach artystycznych. W swoim dorobku posiada wiele pucharów, nagród i dyplomów. Wyjątkowym osiągnięciem warsztatów było dwukrotne zajęcie przez naszych artystów I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” pod patronatem Anny Dymnej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Gliwickiej

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego