Loading...

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017-12-03T18:18:22+02:00

źródło: BPCaritas

W okresie adwentu Caritas przeprowadza najlepiej znaną ze wszystkich akcji, rozprowadzając za pośrednictwem parafii, świece wigilijne.

Świeca Wigilijna, Idea świecy wigilijnej powstała podczas spotkania dyrektorów Caritas diecezjalnych, które odbywało się w 1994 r. w Ośrodku w Rusinowicach. Świeca w swojej treści nawiązuje do tradycyjnego, pustego miejsca przy stole wigilijnym. Zapalona na wigilijnym stole ma przypominać o dzieciach zaniedbanych, ubogich i głodnych, którym w szczególny czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia brakuje rodzinnego ciepła.

Caritas gliwicka pozyskane w ten sposób fundusze przeznacza na:

  • dofinansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci z ubogich rodzin

  • dofinansowanie kosztownych operacji oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw

  • dofinansowanie różnych dzieł pomocy dzieciom prowadzonym przez poszczególne parafie w diecezji

Świeca - Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom

źródło: TVP VOD

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego