Wolontariat w Rusinowicach

//Wolontariat w Rusinowicach


Niezapomnianymi dla uczestników programu ASOS 2018 będą chwile, jakie spędzili w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.

W ramach realizowanego w programie wolontariatu – seniorzy z radością podjęli wyzwanie, które zaproponował dyrektor placówki, i z młodzieńczym zapałem oddali się jesiennym pracom porządkowym na rozległym terenie ośrodka. Całości zajęć sprzyjała piękna jesienna pogoda.

Oprócz zwiedzania Ośrodka, wolontariusze mieli okazję spotkać się z niepełnosprawnymi uczestnikami obecnie trwającego turnusu rehabilitacyjnego oraz ich rodzicami.

Nikt z seniorów, którzy odwiedzili Ośrodek nie zdawał sobie sprawy z faktu, że takie wspaniałe dzieło – niosące na co dzień pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – jest prowadzone przez gliwicką diecezję.

Autor: | 2018-11-15T10:00:12+00:00 15 listopada 2018|ASOS 2018|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego