Loading...

Wolontariat

Wolontariat 2017-08-28T12:02:10+02:00

„Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca”

Święty Jan Paweł II

Caritas Diecezji Gliwickiej zaprasza do współpracy wolontariackiej wszystkich, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka. Zgodnie z ideą wolontariatu praca ma charakter nieodpłatny. Wolontariuszem w zasadzie może zostać każdy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Do świadczenia niektórych prac wymagana jest pełnoletniość, posiadanie odpowiednich predyspozycji lub wykształcenia. Współpraca podejmowana jest na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie zawarciu umowy wolontariackiej. Proponujemy 3 główne formy zaangażowania:

„Dzisiaj, kiedy w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność i znieczulica serc, jakże potrzeba odnowionej wrażliwości na człowieka, na jego biedy i cierpienia.
Świat woła o miłosierdzie!”

Święty Jan Paweł II – list na 150 lecie urodzin św. Brata Alberta

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego