Loading...

Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas 2017-09-22T15:15:59+02:00

Parafialne Zespoły Caritas świadczą pomoc charytatywną w ramach społeczności parafialnych. Ich działalność opiera się na wolontariacie. To doskonała okazja dla osób świeckich na niesienie pomocy potrzebującym lokalnie na obszarze konkretnej parafii. Ksiądz proboszcz na pewno zna najuboższych, najbardziej potrzebujących, schorowanych i pokrzywdzonych przez los. Wie jak do nich dotrzeć. Tu właśnie otwiera się pole do działania dla Wolontariuszy.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37)

Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i został napadnięty przez zbójców, którzy nie tylko go okradli, ale też zadali rany i prawie umierającego zostawili na drodze. Przechodził tamtędy kapłan, zobaczył leżącego i poszedł dalej. Tak samo postąpił lewita (niższy kapłan żydowski). Trzeci był Samarytanin. Dodać należy, iż Samarytanie byli mieszkańcami Samarii, krainy leżącej na południe od Galilei i uważani byli przez Żydów za zdrajców i odstępców. Samarytanin wzruszył się losem nieszczęśnika, opatrzył jego rany, wsadził na bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował aż do następnego dnia. Później dał gospodarzowi dwa denary, by ten zajął się cierpiącym. Na końcu przypowieści Jezus rzekł:

Idź i ty czyń podobnie !

By zostać wolontariuszem wystarczy udać się do najbliższej parafii i zaoferować swoją pomoc. Może to być współpraca stała lub akcyjna, w zależności od możliwości czasowych. Niżej opisujemy jak funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas.

Jak założyć PZC?

Parafialny Zespół Caritas zostaje powołany na podstawie inicjatywy osób świeckich, którzy chcieliby po przez pracę charytatywną realizować praktycznie przykazanie miłości bliźniego. W odpdowiedzi na taką inicjatywę ksiądz proboszcz składa wniosek do Caritas Diecezji Gliwickiej o powołanie takiej działalności na terenie parafii.

Komu pomagamy?

Dzieciom i rodzinom wielodzietnym poprzez:

 • dożywianie w szkołach i przedszkolach

 • korepetycje i tworzenie świetlic środowiskowych

 • rozdawanie bonów żywnościowych

 • paczki żywnościowe z okazji świąt (m.in. w oparciu o współpracę ze SKC)

 • pomoc rzeczową w postaci używanej odzieży

 • refundowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego

 • zakup książek i przyborów szkolnych

 • dofinansowanie w zakresie leczenia i sprzętu medycznego

Chorym i seniorom poprzez:

 • spotkania okolicznościowe

 • dowożenie obiadów

 • paczki na święta

 • doraźne wykupienie lekarstw

 • odwiedziny i opiekę nad chorymi

 • pomoc w zakupach i sprzątaniu mieszkania

 • tworzenie klubów seniora

 • poradnictwo prawne

Bezdomnym i bezrobotnym poprzez:

 • prowadzenie kuchni lub jadalni

 • magazyny odzieży używanej

 • pomoc żywnościową

 • aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • pośrednictwo w znalezieniu pracy lub mieszkania

Jak pomagamy?

 • odwiedzamy i troszczymy się o ludzi samotnych, w podeszłym wieku, obłożnie chorych i niepełnosprawnych

 • organizujemy w parafii dni chorych oraz spotkania seniorów

 • wspieramy rodziny wielodzietne

 • organizujemy świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych

 • dożywiamy dzieci w szkołach i świetlicach

 • prowadzimy magazyny odzieżowe

 • uczestniczymy w akcjach charytatywnych

 • organizujemy kwesty

Jak pozyskujemy środki?

Rozprowadzamy:

 • wieńce nagrobne (Wszystkich Świętych) i adwentowe

 • lampiony roratnie

 • stroiki na Boże Narodzenie

 • stroiki na Boże Narodzenie

 • palmy, stroiki i baranki wielkanocne

Co roku na Wielkanoc i Boże Narodzenie w kościołach i zaprzyjaźnionych sklepach wystawiamy kosze na żywność. Akcja ta spotyka się z bardzo dobrym odbiorem wśród parafian szczególnie w Wielką Sobotę, kiedy to przy okazji świecenia pokarmów do koszów ofiarowywana jest żywność dla najbardziej potrzebujących.

Środki pozyskujemy także na:

 • festynach z okazji dożynek, odpustu parafialnego itp.

 • kiermaszach i piknikach

 • obchodach uroczystości św. Marcina z Tours

 • balach i koncertach charytatywnych

 • aukcjach i loteriach
 • uczestnictwem w akcjach Caritas

Prowadzimy również zbiórki pieniężne i rzeczowe.

Działalność gospodarcza

Prowadzenie takiej działalności wymaga zachowania wszystkich przepisów z tym związanych. Dochód z takiej działalności zawsze jest przeznaczony na pomoc charytatywną tj. na cele statutowe Caritas. Uruchomienie działalności gospodarczej przez Caritas Parafii wymaga zawsze zezwolenia dyrektora Caritas i księdza proboszcza!

Przykładowo może to być księgarnia z literaturą religijną, sklep z dewocjonaliami, wynajem lokali na uroczystości religijne itp.

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego