Św. Jadwigo – módl się za nami…

//Św. Jadwigo – módl się za nami…

Oprócz Caritas diecezjalnej, czcigodną patronką Domu Seniora w Wiśniczach jest Święta Jadwiga Śląska.

Z okazji uroczystości poświęconej św. Jadwidze sprawowana była Msza św., której przewodniczył ks. Jan z Caritas diecezjalnej. Obecny był również proboszcz parafii w Wiśniczach, ks. Andrzeja Biwo. W Eucharystii licznie uczestniczyli pracownicy i pensjonariusze placówki.

Na przykładzie życia Świętej Patronki celebrans podkreślił aktualność posługi najuboższym, która dla nas wszystkich jest wezwaniem do naśladowania.

Mszę św. ubogacił śpiew scholi liturgicznej pod batutą ks. prałata Jana Plichty. W scholi bardzo chętnie występują zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy Domu.

Autor: | 2018-10-17T09:05:26+02:00 17 października 2018|DPS Wiśnicze|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego