Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe 2020-06-01T14:39:59+02:00

Zapytanie Ofertowe 1.06.2020

Caritas Diecezji Gliwickiej zaprasza Wykonawców do składania ofert na : wykonania prac w zakresie zabudowy aneksu kuchennego dla uczestników zajęć, warsztatów, szkoleń i seminariów oraz pozostałych użytkowników zaadaptowanej przestrzeni, według Projektu – Narodowego Instytutu Wolności (w dalszej treści ,,Projekt”) realizowanego w ramach projektu PROO 2019-2030 zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie “Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji.”

Termin składania ofert obowiązuje od dnia : 02.06.2020 do 16.06.2020 do godz 14.30

Miejsce składania ofert : 44-100 Gliwice ul. Ziemowita 2

Godziny przyjęć: 8.30-14.30

Załączniki do pobrania:

Potwierdzenie otrzymania zaproszenia

Zapytanie ofertowe (aneks kuchenny)

Formularz Ofertowy (aneks kuchenny)

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego