Żłobek „Dzieciątka Jezus”

Żłobek „Dzieciątka Jezus” 2019-04-25T10:07:17+02:00

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,
bo do takich należy królestwo Boże” (Mk 10,14)

Żłobek „Dzieciątka Jezus” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00. Oferujemy 45 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek dysponuje:

 • trzema salami w pełni wyposażonymi i dostosowanymi do wieku dzieci

 • kuchnią cateringową

 • łazienką przystosowaną do potrzeb dzieci

 • szatnią z indywidualnymi szafkami

 • ogrodzonym placem zabaw

W ramach pobytu zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę
 • integrujące zajęcia dydaktyczne w tym plastyczne, muzyczne, ruchowe przeprowadzane w oparciu o plan przygotowywany przez wykwalifikowanego opiekuna

 • całodzienne wyżywienie
 • bezpieczny pobyt dzieci w monitorowanym budynku

Cennik

Dla mieszkańców Miasta Zabrze

Opłata wpisowa (jednorazowa, bezzwrotna) – 300 zł
Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 580 zł/miesiąc
Opłata za wyżywienie – 5 zł/dzień
Opłata za pobyt dziecka po godz. 17.00 – 50 zł/godz.


Dla mieszkańców pozostałych miast

Opłata wpisowa (jednorazowa, bezzwrotna) – 300 zł
Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 750 zł/miesiąc
Opłata za wyżywienie – 5 zł/dzień
Opłata za pobyt dziecka po godz. 17.00 – 50 zł/godz.

Posiłki serwowane dzieciom przygotowywane są na podstawie cyklicznych konsultacji z dietetykiem oraz gotowane we własnej kuchni z najlepszej jakości produktów.

Nasza placówka bierze czynny udział w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Zabrza dofinansowany jest przez Gminę Zabrze.

Żłobek „Dzieciątka Jezus”

 • ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze

 • 32 277 51 75

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego