Znicze Caritas


Podobnie jak w latach ubiegłych, Caritas gliwicka przygotowała znicze nagrobne. Jako symbol naszej pamięci o zmarłych – zapalony na grobach – uświadamia nam, że nasza pamięć o bliskich jest ciągle żywa. Warto też pamiętać, że oprócz zapalonego znicza bardzo ważna jest ofiarowana za zmarłych Msza św. i odpust.

Znicze można nabywać w parafiach naszej diecezji. Dzięki pozyskanym środkom będzie można wesprzeć dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

W imieniu potrzebujących wyrażamy wdzięczność za nabywanie zniczy w parafiach.

Autor: | 2019-10-11T09:11:15+02:00 11 października 2019|Akcje, Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego